Contact

De lezing voor 2018 draait om het thema: 'Bewustwording van je dualiteit'
Gezien vanuit het licht van de Oudegyptische esoterie en de kabbala.

Ons gevoel van welbevinden is in veel gevallen afhankelijk van ons denken.
Hoe gaan we om met ons denken?
Hoe goed kennen we onszelf?
In hoeverre zijn we ons bewust van de kwaliteit van ons denken?
Bewustwording van deze zaken is doorgaans een moeizaam proces dat langzaam en met vallen en opstaan gepaard gaat.

De bewustwordingsmethoden die in de oudheid in een ‘Per Ankh’ een Levenshuis, werden gebruikt, moesten de zieke mens genezen op alle niveaus van zijn Wezen. De helers gingen er namelijk van uit dat ziekten een karmische oorzaak hadden en alleen doeltreffend konden worden verholpen, als de patiënt zich bewust werd van het duale aspect van zijn wezen.
Naast scholing in anatomie, ziekenverzorging en psychisch/emotioneel welzijn besteden de oude Egyptenaren dus veel aandacht aan het Kennen van Zelf.Zij waren er van overtuigt dat als wij weten hoe we in elkaar steken, we ook beter kunnen omgaan met de dingen die het leven voor ons in petto heeft.Onze zielepersoonlijkheid is als het ware onze ‘harde schijf’. Hierop liggen de levenservaringen uit al onze levens opgeslagen. We kunnen dus leren van onszelf...

Lezing in 2016: 'Bewustwording door Inwijding'

    De onderwerpen die aan bod komen in deze lezing:
  • De mysterie scholen in het Oude Egypte.
  • Het drievoudige wezen van de mens.
  • Hoe de Oudegyptische goden zich verhouden tot de Kabbalistische engelen.
  • De transformatie van egogerichte eigenschappen naar zielseigenschappen.
  • Het re-integreren van de engelen in de mens.
  • Karma en Reïncarnatie.
Spiritualiteit en Kunst

responsive design en uitvoering ZITS | Margreet de Boer© 2015